Test Sprawności Ukierunkowanej Tenisistów; 17.10.2015r.

Test Sprawności Ukierunkowanej Tenisistów; 17.10.2015r.

 Nasi zawodnicy na Teście Sprawności Ukierunkowanej Tenisistów Jindricha Hohma, 17.10.2015r. KT Orzeł.