XIX Ogólnopolska Konferencja Trenerów Tenisa

XIX Ogólnopolska Konferencja Trenerów Tenisa

13-14. XII. 2014r miała miejsce XIX Ogólnopolska Konferecja Trenerów Tenisa, która po raz pierwszy odbyła się na stadionie narodowym w Warszawie. W tym roku, oprócz zwyczajowej obecności naszej kadry trenerskiej na tym sympozjum, mieliśmy także wiele akcentów ponadnormatywnych! Listę naszych „specjałów“ zaczniemy od seniora, mentora Andrzeja Caruka, honorowego gościa, który na oficjalnym otwarciu imprezy, dostał szczególne wyróżnienie, wraz z  największymi postaciami i działaczami Polskiego tenisa! Ponadto Bolesław Szmyd w pierwszym dniu konferencji miał swoją prelekcję, połączoną z pokazem praktycznym, w którym wzieli udział reprezentanci naszych zawodników wraz z Klaudią Jans-Ignacik. Michał Caruk, jako członek zarządu PSTT należał do komitetu organizacyjnego całej imprezy, a Agnieszka Caruk, nasza koordynatorka ds. projektów graficznych, była odpowiedzialna za oprawę garficzną całej Konferencji!  Gratulujemy naszym specjalistom, którzy caraz częściej doceniani są za swój profesjonalizm i zaangażowanie w szczególnym gronie polskiego i światowego tenisa J mc