Rusza PACIFIC BREAK CHALLENGE! Zapisz się już dziś!

Rusza PACIFIC BREAK CHALLENGE! Zapisz się już dziś!

Zapisy już ruszyły, start 30.11.2014

 

 

P A C I F I C      C H A L L E N G E

 KT BREAK 2014/15

Grasz z nowymi osobami – nowe rywalizacje, nowe wyzywania.

ZYSKAJ TEŻ DODATKOWE ZNIŻKI NA KORT!

 

zasady rozgrywek

 1. Ranking początkowy zostanie rozlosowany podczas turnieju Andrzejkowego w KT Break 30.11.2014. Zgłoszenia przyjmujemy do tego terminu. Późniejsze zgłoszenie skutkuje dopisaniem na koniec listy rankingowej.
 2. Uczestnikami PACIFIC CHALLENGE mogą być Panie i Panowie grający w tenisa amatorsko, którzy nie byli klasyfikowani na listach PZT, ITF, WTA, ATP. Rozgrywki skierowane są do osób związanych z KT Break lub UKT Rembertów. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
 3. Wpisowe do PACIFIC CHALLENGE wynosi 100 zł i przechodzi do puli nagród do zdobycia przez zawodników.

·       Zgłosić się można: SMS-em 508 791 781 lub e-mailem adamguzinski@gmail.com

·       Przy zgłoszeniu proszę podać:

        Imię i Nazwisko

        Data urodzenia

        Numer telefonu

        E – mail

        Zdjęcie w formie elektronicznej (do legitymacji)

·       Po zgłoszeniu otrzymają Państwo informację zwrotną z potwierdzeniem udziału oraz legitymację uczestnika, która będzie podstawą do uzyskiwania zniżek.

 1. Wszyscy uczestnicy PACIFIC CHALLENGE otrzymują możliwość korzystania z promocji na opłatę za kort z której mogą korzystać zarówno podczas meczów jak i dodatkowych treningów nie zaliczanych do rozgrywek. Zniżka wynosi 5 zł w przypadku wynajęcia kortu przez jednego uczestnika PACIFIC CHALLENGE lub 10 zł jeśli kort wynajmuje dwóch lub więcej uczestników. Ze zniżki można korzystać w dowolnych godzinach grania. Zniżki nie obowiązują na godziny lekcji z trenerami KT Break oraz innymi trenerami. Nie można ich również łączyć z innymi promocjami i abonamentami KT Break.

W skrócie: trening/sparing poza challengem – 1os.= 5 zł żniżki, 2 lub więcej osób = 10 zł

                  mecz challengowy (gra dwóch zawodników) – 10 zł zniżki na kort

 1. Zawodnicy zostają podzieleni na dwie kategorie: Panie OPEN oraz Panowie OPEN
 2. Wszystkie mecze zaliczane do PACIFIC CHALLENGE mogą odbywać się tylko na kortach K.T Break Marysin, zgodnie z zasadą FAIR PLAY i obowiązującymi zasadami PZT.
 3. Mecze rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. Za porozumieniem obu stron mecze mogą być rozgrywane w mniejszym formacie (np. do 9 gemów, jeden set lub dowolna ilość gemów ustalona między zawodnikami).
 4. Każda osoba będąca na liście PACIFIC CHALLENGE może „wyzwać” na mecz osobę sklasyfikowaną  maksymalnie o jeden poziom piramidy wyżej. W przypadku wygranej wyzywającego zawodnicy zamieniają się miejscami, w przypadku zwycięstwa wyzywanego piramida pozostaje bez zmian.
 5. Wyzywający ma obowiązek zapisać „wyzwanie” w tabeli wyzwań, mieszczącej się w recepcji KT Break Marysin oraz w tym samym dniu poinformować telefonicznie o tym fakcie WYZYWANEGO i po ustaleniu z nim terminu zarezerwować kort. Po meczu wygrana osoba ma obowiązek zgłoszenie wyniku organizatorowi. Dzięki temu aktualne wyniki będą dostępne na stronie www.tenisbreak.pl.
 6. W przypadku niemożliwości wyzwania żadnej z osób sklasyfikowanych o jeden poziom wyżej, organizator może wyrazić zgodę na wyzwanie dwa poziomy wyżej.
 7. Opłata za korty wnosi każda strona po połowie.
 8. W trakcie PACIFIC CHALLENGE będą odbywać się turnieje które będą dodatkową okazją do poprawienia swojej pozycji na liście, organizator poinformuje o tym fakcie wszystkich uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki firmy PACIFIC. Zawodnicy PACIFIC CHALLENGE otrzymają specjalną cenę na piłki w sklepiku klubowym Break Point.
 10. Za wygranie PACIFIC CHALLENGE zwycięzca oraz najlepsi zawodnicy otrzymują nagrodę – wartość zależy od ilości zgłoszeń. Podczas rozgrywek do zdobycia będą również nagrody specjalne. Np. dla najbardziej aktywnych zawodników, itp.
 11. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy CHALLENGA lub przepisy nadrzędne PZT.

ORGANIZATOR:

KT BREAK

Zapisy i info: Adam Guziński 508 791 781, adamguzinski@gmail.com